top of page

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je posvećen promoviranju cjeloživotnog učenja među svojim studentima, alumni zajednicom i širom javnošću. Prepoznaje se da učenje ne prestaje, već se nastavlja tokom cijelog života. Kako bi podržao ovaj proces, Fakultet nudi studijske programe trećeg ciklusa studija (doktorski studij) usmjerene na kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj.

 

Treći ciklus studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, omogućava studentima dublje istraživanje i stručno usavršavanje u svojim odabranim oblastima. Ovaj ciklus pruža priliku za istraživanje novih teorija, metoda i rješenja, te doprinos razvoju naučnog znanja u domeni kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizuje treći ciklus studija/doktorski studij za naučne oblasti / smjerove kako slijedi:

  • Naučna oblast KRIMINALISTIKE: Naučna oblast koncipirana prema osnovnim intencijama heurističke i silogističke koncepcije istraživanja protivpravnih ponašanja usmjerena ka idealu spoznaje „istine“. Bavi se aktivnostima otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa trećeg ciklusa studija kandidat stiče zvanje DOKTOR KRIMINALISTIČKIH NAUKA/ZNANOSTI

image.png
  • Naučna oblast KRIMINOLOGIJE: Naučna oblast koja se bavi izučavanjem kriminalnog ponašanja i kriminaliteta, te proučava fenomenologiju i etiologiju kriminaliteta, položaj i ulogu žrtve u kriminalnom aktu, mjestu i značaju ključnih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa trećeg ciklusa studija kandidat stiče zvanje DOKTOR KRIMINOLOŠKIH NAUKA/ZNANOSTI.

image.png
  • Naučna oblast SIGURNOSNIH STUDIJA: Naučna oblast koja se bavi izučavanjem sigurnosne problematike u društvu i državi. Bavi se izučavanjem teorija i sistema sigurnosti, obavještajnim sistemima i sistemima nacionalne i međunarodne sigurnosti. Uspješnim okončanjem ovog studijskog programa trećeg ciklusa studija kandidat stiče zvanje DOKTOR SIGURNOSNIH NAUKA/ZNANOSTI

image.png

Katalog Studijskog programa trećeg ciklusa studija

Upis na treći ciklus studija/doktorski studij vrši se u skladu sa Konkursom koji se objavljuje početkom studijske godine i provodi se u tri upisna roka. Uslov za upis kandidata je zvanje magistra ili ekvivalenta sa minimalno 300 ECTS. Cijena studija, u skladu sa odlukom Upravnog odbora, iznosi 15.000,00 KM, odnosno 5.000,00 KM po godini studija. Studij se organizuje kao DL (učenje na daljinu – vanredni studij) studij.

Za više informacija o upisu na II ciklus studija možete se obratiti Fakultetu i putem e-mail adrese: ecehovic@fkn.unsa.ba i pozivom na broj +387 (0)33 561-208.

bottom of page