top of page

MOĆ ZNANJA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA

Prvi ciklus studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu nudi studiranje na četiri studijska programa iz oblasti Kriminalistike, Kriminologije i Sigurnosnih studija.

Studijski program KRIMINALISTIKA: Šta je to?

Kriminalistika je nauka koja istražuje integralni proces saznanja i  dokazivanja istine u praktičnom i krivičnom postupku, koristeći pri  tome naučne metode i pravila u sprječavanju, otkrivanju i razjašnjavanju  krivičnih djela i utvrđivanju njhovih učinilaca. Radi se o nauci koja  osmišljava, usavršava i razvija kriminalističke metode, te izučava načine  primjene kriminalističkih metoda.

 

Da li je studijski program KRIMINALISTIKE za tebe? Pokazuješ interesovanje za profesiju kriminalističkog istražitelja? Želiš  naučiti kako se otkrivaju detalji koji čine mozaik zločina? Tragaš za  odgovorima prije nego što kreiraš vlastito mišljenje? Voliš da znaš više  od drugih i želiš studirati u dinamičnom okruženju?  Onda je  studijski program  KRIMINALISTIKE za tebe. Nakon završetka ovog studijskog programa stiče se zvanje BAKALAUREAT (BACHELOR) KRIMINALISTIKE

Katalog Studijskog programa KRIMINALISTIKE

Informativni video o studijskom programu KRIMINALISTIKE

Studijski program KRIMINOLOGIJA: Šta je to?

Kriminologija je samostalna, teorijsko-empirijska nauka koja se bavi  izučavanjem uslova i uzroka nastanka zločina - kao što su specifični motivi,  političko-ekonomski sistem, siromaštvo i dr; fenomena - kao što su  korupcija, ratni zločini, nasilje u porodici, maloljetničko prestupništvo i dr; te  društvenom reakcijom na zločin - ulogom porodice ili radom policije,  tužilaštava, sudova, kaznenih ustanova itd. u njegovom sprječavanju i  suzbijanju. 

 

Da li je studijski program KRIMINOLOGIJE za tebe?. Pokazuješ interesovanje za različita naučna područja? Želiš unaprijediti svoje kritičko razmišljanje?  Tragaš za odgovorima na  pitanja: zašto  ljudi čine  zlo, kakvi  kriminalni fenomeni postoje, kako  se suprotstaviti kriminalitetu i  kako ga reducirati i kontrolisati?. Onda je studijiski program KRIMINOLOGIJE za tebe. Nakon završetka ovog studijskog programa stiče se zvanje BAKALAUREAT (BACHELOR) KRIMINOLOGIJE

Katalog Studijskog programa KRIMINOLOGIJE

Informativni video o studijskom programu KRIMINOLOGIJE

Studijski program SIGURNOSNIH STUDIJA: Šta je to?

Odgovor savremene nauke o sigurnosti na nagomilane sigurnosne  prijetnje zasigurno se nalazi u novoj koncepciji SIGURNOSNIH  STUDIJA, putem kojih se artikuliraju različite naučne discipline koje  imaju za cilj osvjetljavanje nekih segmenata života koje su u bliskoj  historiji smatrane "tabu temama". Radi se o, teorijama i sistemima  sigurnosti, obavještajnim sistemima, sistemima nacionalne, međunarodne, regionalne sigurnosti, kao i novim konceptima i  filozofijama organizaciono-sigurnosnih nauka.

 

Da li je studijski program SIGURNOSNIH STUDIJA za tebe? Društvu su potrebni progresivni, proaktivni, kreativni i akademski obrazovani stručnjaci za sigurnost koji posjeduju opšta i specijalizovana znanja potrebna za borbu protiv mnoštva  sigurnosnih izazova. Ukoliko i ti želiš biti koristan član društva u borbi protiv terorizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, međunarodne špijunaže, klimatskih promjena itd. neka tvoj izbor  bude studijski program SIGURNOSNIH STUDIJA. Nakon završetka ovog studijskog programa stiče se zvanje Bakalaureat (Bachelor) Menadžmenta sigurnosti.

Katalog Studijskog programa SIGURNOSNIH STUDIJA

Informativni video o studijskom programu SIGURNOSNIH STUDIJA

 

 

Osim studija prvog ciklusa imamo i Integrisani studij (I i II ciklus) - Upravljanje u kriznim situacijama.

 

Studijski program UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA: Šta je to? 

Upravljanje u kriznim situacijama predstavlja mladu oblast i  disciplinu koja se bavi krizama, rizicima i njihovim izbjegavanjem. Uvodi vas u pripreme za katastrofe koje su dugotrajnog i destabilizirajućeg karaktera, odgovor na njih kao i podršku društva, te ponovnu izgradnju i obnovu nakon pojave. Ovakav naučni, stručni i organizacijski pristup zasnovan je na teorijskom i empirijskom procesu gdje se zaštita i spašavanje u sve češćim prirodnim, antropogenim ili tehničko - tehnološkim nesrećama usmjerava na strategije odgovora na mnogostruke krizne situacije, ali i na  kvalitetno planiranje, upravljanje kadrovima i resursima bitnim za kontinuitet poslovanja.

 

Da li je studijski program UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA za tebe? Ovaj studijski program će vas  pripremiti za potrebe dinamičnog sigurnosnog sektora podučavajući o sigurnosti i krizama iz različitih perspektiva i nudi mogućnost pohađanja najboljih praksi i međunarodnih škola koje će  razviti vaše liderske vještine i uspješno vas pripremiti za javni i privatni  sektor sigurnosti. Kroz teoriju i praksu naučit ćete koristiti različite  tehnologije, analitičke alate i metode pogodne za istraživanje,  preveniranje i rješavanje kriznih situacija.  Gdje će vas odvesti  studijski program UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA? Na poslovima sigurnosti i zaštite angažovan je veliki broj svršenih  studenata našeg fakulteta i većina organizacija u svojim redovima predviđa radna mjesta čija je osnovna zadaća sigurnost u svim njenim oblicima. Studijski program UPRAVLJANJE U KRIZNIM  SITUACIJAMA osmišljen je da omogući studentima snažnu bazu  znanja i vještina potrebnih za tržište rada podjednako za javni i  privatni sektor. Ovaj studijski program traje 5 godina, 300 ECTS  bodova i po završetku studija stiče se zvanje MAGISTAR UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA.

Katalog Studijskog programa UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Informativni video o studijskom programu UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

 

BILO KOJI OD PONUĐENIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA FAKULTETU ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNIH STUDIJE I CIKLUSA I INTEGRISANOG STUDIJA, MOŽETE STUDIRATI KAO:

 • Redovan student (cijena 100 KM/godina)

 • Redovan samofinansirajući student (cijena 1000 KM/godina)

 • DL -učenje na daljinu (distance learning) (cijena 1000 KM/godina)

 

USLOVI UPISA NA I CIKLUS I INTEGRISANI STUDIJ

Uslov za upis na Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je završena četverogodišnja srednja škola.

 

LISTA PREDMETA ZNAČAJNIH ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA I INEGRISANOG STUDIJA

 • Maternji jezik

 • Tjelesni i zdravstveni odgoj

 • Sociologija

 • Matematika

 • Historija

 

PRIJAVE ZA I CIKLUS I INTEGRISANI STUDIJ

Prijava se vrši online na adresi upis.unsa.ba

 

​Kandidatima iz Kantona Sarajevo automatski se preuzimaju potrebni dokumenti iz srednje škole. Kandidati koji nisu iz Kantona Sarajevo sami unose ocjene svih predmeta za sve četiri godine srednje škole.

 

​ZA SVE KANDIDATE POTREBNI SU SLJEDEĆI DOKUMENTI:

 • Original svjedočanstva srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

 • Original ili ovjerena kopija rodnog lista i Uvjerenja o državljanstvu

 • Uvjerenje o pripadnosti nekoj od populacija (porodice šehida, RVI, poginulih boraca, dobitnika priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja ) sa datumom iz 2024. godine i svrhom "za upis na fakultet"

 • Uvjerenje (ovjerena kopija) o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta značajnih za upis.

 • Kandidati -strani državljani kao i kandidati koji dolaze iz država nastalih raspadom Jugoslavije, trebaju priložiti potvrdu da je postupak nostrifikacije diplome srednje škole u toku ( ako već imate nostrificirana svjedočanstva trebate ih priložiti).
  Postupak ekvivalencije/nostrifikacije obrazovnih isprava obavezno je pokrenuti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na predviđenom obrascu.

 

Prema akademskom kalendaru, Konkurs će biti objavljen 10.06.2024. godine na web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i na web stranici.www.najfakultet.ba 

Prijava na Konkurs se vrši isključivo online preko platforme na web stranici Univerziteta u Sarajevu. www.unsa.ba

Možete konkurisati na najviše tri fakulteta i u okviru jednog fakulteta, možete konkurisati na sve načine studija. Kandidati koji dolaze iz država nastalih raspadom Jugoslavije imaju ista prava i mogućnosti da konkurišu za upis kao i državljani BiH.

 

Kandidati -strani državljani kao i kandidati koji dolaze iz država nastalih raspadom Jugoslavije, trebaju priložiti potvrdu da je postupak nostrifikacije diplome srednješkole u toku ( ako već imate nostrificirana svjedočanstva trebate ih priložiti).

Postupak ekvivalencije/nostrifikacije obrazovnih isprava obavezno je pokrenuti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na predviđenom obrascu.

Za više informacija o upisu na I i integrisani ciklus studija možete se obratiti Fakultetu i putem e-mail adrese: tbabic@fkn.unsa.ba i pozivom na broj +387 (0)33 561-213.

bottom of page