top of page

Svaka učionica/amfiteatar na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  opremljena je računarom i projektorom za izvođenje nastave. Svaki prostor fakulteta pokriven je wifi mrežom, koja prvenstveno služi za korištenje informacionih tehnologija u obrazovanju. Svaki student Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nakon upisa ima pravo na besplatne usluge korištenja informacionih resursa Fakulteta. Najvažniji trenutno dostupni resursi su Studomati – računari u auli Fakulteta, Google clasroom  za podršku nastavi, studentski e-mail.

Google clasroom

 

Web podrška nastavi na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je organizovana pomoću Google clasroom - a, koji studentima omogućava detaljno informisanje o predmetima, preuzimanje nastavnih materijala i učešće u nastavnom procesu bez detaljnijeg poznavanja računarskih tehnologija i bez obzira na to gdje se nalaze. Za korištenje Google Classrooma je dovoljno poznavanje osnova rada na računaru i korištenja web browsera (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator ...). 

bottom of page