top of page

O Fakultetu

 

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu već 21 godinu gradi svoju prepoznatljivost na tradiciji civilnog obrazovanja kriminalista, kriminologa i stručnjaka iz oblasti sigurnosnih studija. Osnovan je pod nazivom Fakultet kriminalističkih nauka, sada već davnog oktobra 1993. godine. U toku svog razvoja Fakultet je pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja., koji se u potpunosti oslanjaju na principe utvrđene dokumentima koji predstavljaju osnovu za stvaranje jedinstvenog područja visokog obrazovanja u Evropi (European Higher Education Area - EHEA) i Evropskog područja naučnog istraživanja (European Research Area - ERA). Upravo, u sklopu dinamičkog razvoja kriminalistike, kriminologije pa i sigurnosnih studija kao složene izvedenice pomenutih disciplina, Fakultet kriminalističkih nauka u toku 2007. godine mijenja naziv u Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kako i danas egzistira kao punopravni član Univerziteta u Sarajevu. Ovako organiziran, Fakultet svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri samostalne ali i u velikoj mjeri srodne naučne oblasti: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije!

IMG_20170315_130531
received_400330026817911
DSC_0426
received_397699273747653
IMG_5907
DSC_0283
IMG_5863
DSC_0250
DSC_0236
DSC_0227 (2)
DSC_0204
_DSC4090
FKKSS_01.JPG.JPG
FKKSS_32.JPG.JPG
FKKSS_31.JPG.JPG
FKKSS_30.JPG.JPG
FKKSS_29.JPG.JPG
FKKSS_28.JPG.JPG
FKKSS_27.JPG.JPG
FKKSS_26.JPG.JPG
FKKSS_25.JPG.JPG
FKKSS_24.JPG.JPG
FKKSS_23.jpg.JPG
FKKSS_22.jpg.JPG
FKKSS_21.jpg.JPG
FKKSS_20.jpg.JPG
FKKSS_19.jpg.JPG
FKKSS_18.JPG.JPG
FKKSS_17.JPG.JPG
FKKSS_16.JPG.JPG
FKKSS_15.JPG.JPG
FKKSS_14.JPG.JPG
FKKSS_13.JPG.JPG
FKKSS_12.JPG.JPG
FKKSS_11.JPG.JPG
FKKSS_10.JPG.JPG
FKKSS_09.JPG.JPG
FKKSS_08.JPG.JPG
FKKSS_07.JPG.JPG
FKKSS_06.JPG.JPG
FKKSS_05.JPG.JPG
FKKSS_04.JPG.JPG
FKKSS_03.JPG.JPG
FKKSS_02.JPG.JPG

Organizacija i kapacitet

 

Osnovnu organizacionu jedinicu Fakulteta čini katedra koja objedinjuje više srodnih predmeta iz nastavnog plana. Fakultet ima tri katedre:

  • Katedra za kriminalistiku
  • Katedra za kriminologiju
  • Katedra za sigurnosne studije

 

Katedra za kriminalistiku objedninjuje više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta, koji su koncipirani prema osnovnim intencijama heurističke i silogističke koncepcije istraživanja protivpravnih ponašanja. Ona svojim curriculum-om implicira osnovne aktivnosti usmjerene ka idealu u spoznaji "istine". Radi se o aktivnostima otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela, čime se stvaraju osnovne pretpostavke za primjenu odredbi materijalnog i procesnog krivičnog prava. 

 

Katedra za kriminologiju objedninjuje više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta, koji su koncipirani na opšteprihvaćenom trodimenzionalnom sistemu krivičnih nauka, koje se bave kriminalnim ponašanjima i kriminalitetom, kriminologija zauzima centralno mjesto. Veze koje kriminologija ostvaruje sa ostalim srodnim disciplinama nužna su pretpostavka za potpuno sagledavanje ovog društveno opasnog i protivpravnog fenomena. Predmeti (moduli) koji se svrstavaju u ovu oblast usmjereni su na proučavanje fenomenologije i etiologije kriminaliteta, položaja i uloge žrtve u kriminalnom aktu, mjestu i značaju ključnih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu i proučavanju savremenih metoda naučnog istraživanja kriminalnog fenomena.

 

Katedra za sigurnosne studije objedninjuje više srodnih predmeta u okviru programa Fakulteta, koji oslikavaju savremenu sigurnosnu zbilju s jedne strane i tranzicijske procese s druge strane, koji obilježavaju aktuelni sigurnosni ambijent u našoj zemlji, regionu pa i cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Raspadi "militariziranih" koncepcija odbrane zasnovanih na percepciji državnih zaštitnih mehanizama kao "krutih političkih surogata" impliciraju novu filozofiju sigurnosne politike i pojedinih strategija uopće. Kao prvi odgovor savremene nauke o sigurnosti, zasigurno se nameće i nova koncepcija tzv. SIGURNOSNIH STUDIJA, putem kojih se artikuliraju različite naučne discipline koje imaju za cilj osvjetljavanje nekih segmenata života koje su u bliskoj historiji smatrane "tabu temama". Radi se o, teorijama i sistemima sigurnosti, obavještajnim sistemima, sistemima nacionalne, međunarodne, regionalne sigurnosti, kao i novim konceptima i filozofijama organizaciono-sigurnosnih nauka.

bottom of page