top of page
Svijet je pun očiglednih stvari koje niko nikad ne uoči.
Sir Arthur Conan Doyle
All Videos
Watch Now
MOĆ ZNANJA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA
USLOVI UPISA NA I CIKLUS I INTEGRISANI STUDIJ

Uslov za upis na Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je završena četverogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.

PRIJEMNI ISPIT ZA I CIKLUS I INTEGRISANI STUDIJ
LISTA PREDMETA ZNAČAJNIH ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA I INEGRISANOG STUDIJA
 • Maternji jezik

 • Tjelesni i zdravstveni odgoj

 • Sociologija

 • Matematika

 • Historija

PRIJAVE ZA I CIKLUS I INTEGRISANI STUDIJ

Prijava se vrši online na adresi upis.unsa.ba

Kandidatima iz Kantona Sarajevo automatski se preuzimaju potrebni dokumenti iz srednje škole. Kandidati koji nisu iz Kantona Sarajevo sami unose ocjene svih predmeta za sve četiri godine srednje škole.

Za sve kandidate potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Original svjedočanstva srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

 • Original ili ovjerena kopija rodnog lista i Uvjerenja o državljanstvu

 • Uvjerenje o pripadnosti nekoj od populacija (šehidske porodice, RVI itd.) sa datumom iz 2022. godine i svrhom "za upis na fakultet"

 • Uvjerenje (ovjerena kopija) o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta značajnih za upis.

 • Uplatnica u iznosu od 40 KM za polaganje prijemnog ispita (sa naznakom za FKKSS) - primjer uplatnice

 • Za kandidate koji se odluče za pripremnu nastavu - uplatnica od 120 KM (sa naznakom za FKKSS) - primjer uplatnice

 • Kandidati -strani državljani kao i kandidati koji dolaze iz država nastalih raspadom Jugoslavije, trebaju priložiti potvrdu da je postupak nostrifikacije diplome srednje škole u toku ( ako već imate nostrificirana svjedočanstva trebate ih priložiti).
  Postupak ekvivalencije/nostrifikacije obrazovnih isprava obavezno je pokrenuti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na predviđenom obrascu.

bottom of page