Svijet je pun očiglednih stvari koje niko nikad ne uoči.
Sir Arthur Conan Doyle
MOĆ ZNANJA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA
  USLOVI UPISA

Za prijavu na konkurs:

 • Originalno svjedočanstvo srednje škole (u četverogodišnjem trajanju)

 • Popunjenu prijavu za konkurs (kandidati sami biraju smjer i način studija)

 • Originalna ili ovjerena kopija rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu

 • Uvjerenje o pripadnosti nekoj od populacija: šehidske porodice, RVI, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja....

Za upis na Fakultet:

 • Ljekarsko uvjerenje (studentska poliklinika)

 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (općinski sud)

 • Komplet upisni materijal (index, 2x ŠV-20 obrasci, semestralni i upisni list)

 • Dvije slike (za index i upisni list po jedna)

 • Dokaz o uplati školarine

  III CIKLUS
 

Upis na treći ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Univerzitet/organizaciona jedinica, u zavisnosti od toga ko organizira studij. Obavijest o konkursu za upis studenata objavljuje Univerzitet/organizaciona jedinica u najmanje tri dnevna lista na području Bosne i Hercegovine. Konkurs za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje se na web-stranici Univerziteta/organizacione jedinice, kao i na oglasnim pločama Univerziteta/organizacione jedinice koja organizira studij i to najkasnije dva mjeseca prije početka studijske godine. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke.

  II CIKLUS
 

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima.

Više na: www.masterprogrami.edu.ba

 Prijemni ispit

Za upis u novu akademsku godinu 2021/2022, neće biti organizovan prijemni ispit zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID19.

 

Lista posebnih predmeta značajnih za upis u I godinu I ciklusa studija:

 • Maternji jezik

 • Strani jezik

 • Sociologija

 • Matematika

 • Fizika

  INTEGRISANI STUDIJ
 

Uslov za upis na integrisani studij Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je završena četverogodišnja srednja škola. Prilikom apliciranja za upis na Fakultet, pored vrednovanja uspjeha iz srednje škole, vrši se i polaganje prijemnog ispita (test opšte informisanosti).

  STRUČNI STUDIJ
 

Uslov za upis na stručni studij Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je završena četverogodišnja srednja škola. Prilikom apliciranja za upis na Fakultet, pored vrednovanja uspjeha iz srednje škole.

  POTREBNI DOKUMENTI
  I CIKLUS
 

Uslov za upis na prvi ciklus studija Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je završena četverogodišnja srednja škola. 

Za upis u novu akademsku godinu 2021/2021, neće biti organizovan prijemni ispit zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID19.